Hướng dẫn lắp đặt

Công nghệ mới cho sự đơn giản, nhỏ gọn và tiện nghi. Try out your current luck is usually a chop pastime simulatore dado. Lắp đặt YORIKOH2 rất đơn giản và hoàn toàn có thể tự lắp đặt theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn lắp đặt.

Lắp đặt theo các bước có trong sơ đồ hướng dẫn lắp đặt (Đi kèm theo máy)

Tuân thủ các bước lắp đặt 

Lưu ý: Chốt định vị khoan sau khi đã bắt 2 vít cố đinh máy.

 

* Danh mục phụ kiện và lưu ý khi sử dụng